‘Drie dagen kennisdelen met gelijkgestemden’

17 november 2022

gebruikersclub

De PCS Gebruikersclub is een onafhankelijke vereniging van eindgebruikers van de Siemens procesbesturingssystemen PCS 7 en Teleperm M. Door zich te verenigen, blijven de leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van procesautomatisering. Door geregeld samen te komen wisselen ze ervaringen uit met andere gebruikers. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, bezoeken ze de Siemens fabriek in Karlsruhe.

Op 19, 20 en 21 oktober bezocht de Gebruikersclub Siemens Karlsruhe. Ook onze software engineer Teun van Roosmalen was van de partij!

Kennisdeling

“Meestal is Sandor Hoogveld, lead PCS7 én expert Siemens Online Support Forum, onze afgevaardigde bij de Gebruikersclub. Dit keer viel mij de eer te beurt. Het was de eerste keer voor mij en het is mij prima bevallen”, vertelt Teun. “Kort samengevat waren het drie dagen vol kennisdeling met gelijkgestemden!”

PCS Gebruikersclub

De PCS Gebruikersclub is een Nederlands initiatief, wat in 1987 werd opgericht als ‘Teleperm M Gebruikersclub’. Nadat Siemens het automatiseringsconcept SIMATIC PCS 7 introduceerde, veranderde naam in 2000. De doelstelling bleef gelijk. Ze brengen gebruikers van PCS 7 of soortgelijke Siemens-systemen met elkaar in contact. Zo blijven ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van integrale procesautomatisering.

Toekomstgerichte informatie

Teun: “We zijn met vijftien mensen per trein naar Karlsruhe gereisd. Woensdag was een reisdag, maar donderdag hebben we een dagvullend programma gevolgd! Medewerkers van Siemens Duitsland gaven presentaties: we werden getrakteerd op veel toekomstgerichte informatie! Extra bijzonder, omdat we op dit moment al met deze toekomstgerichte informatie en de nieuwste technieken werken. Op vrijdag hebben we in een industriële omgeving de locatie bezocht waar Siemens specifieke PCS7 opleidingen voor studenten verzorgd. Daar hebben we beleefd hoe de materie in de praktijk wordt onderwezen.”

Constructieve techniek

“Op de momenten die niet in het programma waren vastgelegd, hebben we veel onderling contact gehad!” Teun vervolgt: “Ook dat was heel leerzaam: mensen van verschillende bedrijven die heel laagdrempelig, zonder concurrentiestrijd ervaringen uitwisselen! Het blijkt dat we tegen dezelfde kritiekpunten aanlopen. Het mooie van zo’n trip, is dat we die punten ook direct met de experts van Siemens kunnen delen. Mensen van Siemens Nederland waren er ook bij en hun Duitse collega’s waarderen onze directe vorm van communiceren. Daardoor ontstaat structurele en constructieve kritiek, waar de ontwikkeling van het systeem bij gebaat is!”

Gelijkgestemden

Teun, tot besluit: “Het mooie van deze reis was dat alle deelnemers hun inbreng hebben. Gezamenlijk komen we bijvoorbeeld tot de conclusie dat de snelheid van de systemen te laag licht. De toegevoegde waarde is natuurlijk dat de mensen van Siemens onze gebruikerservaringen op waarde weten te schatten en er hun voordeel mee willen doen. Los daarvan hebben we ook een paar erg gezellige dagen gehad, met allemaal ‘gelijkgestemden’!”

Wil je meer weten over de PCS Gebruikersclub, of over de inzet van PCS7 in het algemeen? Neem dan contact met ons op.

Zet jij ook de volgende stap in je carrière?

Neem contact met ons op en sluit je aan bij een fexibel, klantgericht en ambitieus team!